Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej

Adres Stowarzyszenia
ul. Stawki 5/7,
00-183 Warszawa
Email e-mail: psps.info.pl@gmail.com
Adres Sekretarza PSPS Kinga Piber
Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
Email kinga.piber (at) gmail.com

Numer konta PSPS: PKO BP 84 1020 1068 0000 1802 0072 0334