Procedura zapisów


Jeśli ubiega się Pani/Pan o członkostwo w PSPS proszę postępować według czterech następujących kroków:

1. Proszę przygotować swój aktualny życiorys naukowy (CV) wraz z listą publikacji

2. Proszę wypełnić samodzielnie formularz aplikacyjny online (formularz dla kandydatów na członka PSPS)

3. W następnym kroku należy poprosić dwie osoby, które są już członkami zwyczajnymi PSPS, o udzielenie rekomendacji. Swoich rekomendacji członkowie PSPS udzielają za pomocą odpowiedniego formularza online (formularz rekomendacji dla kandydatów na członka PSPS)

4. W ostatnim kroku prosimy oficjalnie powiadomić Zarząd PSPS o złożeniu aplikacji w osobnym mailu (na adres psps.info.pl@gmail.com).

Po otrzymaniu formularza oraz wszystkich rekomendacji Zarząd Stowarzyszenia rozpatrzy kandydatury osób ubiegających się o członkostwo w PSPS. O decyzji Zarządu powiadomimy Kandydatów drogą mailową.