Procedura zapisów


Członkowie PSPS dzielą się na członków juniorów (przed obroną doktoratu) i członków zwyczajnych (po obronie doktoratu). Proszę pamiętać, że procedura przyjmowania nowych członków juniorów i członków zwyczajnych jest inna a zadawane pytania w formularzach są różne!

Jeśli ubiega się Pani/Pan o członkostwo w trybie juniora (przed obroną doktoratu) proszę postępować według czterech następujących kroków:

1. Proszę przygotować swój aktualny życiorys naukowy (CV) wraz z listą publikacji i umieścić go w bezpieczny sposób internecie (instrukcja na ten temat dostępna jest tutaj).

2. Proszę wypełnić samodzielnie formularz aplikacyjny online (formularz dla kandydatów na członka juniora)

3. W przedostatnim kroku należy poprosić dwie osoby, które są już członkami zwyczajnymi PSPS, o udzielenie rekomendacji. Swoich rekomendacji członkowie PSPS udzielają za pomocą odpowiedniego formularza online (formularz rekomendacji dla kandydatów na członka juniora)

4. W ostatnim kroku prosimy powiadomić Zarząd PSPS o złożeniu aplikacji (na adres psps.info.pl@gmail.com).

Jeśli ubiega się Pani/Pan o członkostwo w trybie zwyczajnym (po obronie doktoratu) proszę postępować według czterech prostych kroków:

1. Proszę przygotować swój aktualny życiorys naukowy (CV) wraz z listą publikacji i umieścić go w bezpieczny sposób internecie (instrukcja na ten temat dostępna jest tutaj).

2. Proszę wypełnić samodzielnie formularz aplikacyjny (formularz dla kandydatów na członka zwyczajnego)

3. W przedostatnim kroku należy poprosić dwie osoby, które są już członkami zwyczajnymi PSPS, o udzielenie rekomendacji. Swoich rekomendacji członkowie PSPS udzielają za pomocą odpowiedniego formularza online (formularz rekomendacji dla kanydatów na członka zwyczajnego).

4. W ostatnim kroku prosimy powiadomić Zarząd PSPS o złożeniu aplikacji (na adres psps.info.pl@gmail.com).

Po otrzymaniu formularza oraz wszystkich rekomendacji Zarząd Stowarzyszenia rozpatrzy kandydatury osób ubiegających się o członkostwo w PSPS. O decyzji Zarządu powiadomimy Kandydatów drogą mailową.